เกี่ยวกับเรา

2556 จดทะเบียนในนาม "บริษัทจัดหางานจุลลกะ จํากัด"

* บริการงานด้านเอกสารแรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว กัมพูชา)

* บริการพิสูจน์สัญชาติ / ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว กัมพูชา)

* บริการที่ปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว กัมพูชา)

2558 เริ่มให้บริการดําเนินการนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

* บริการดําเนินการนําเข้าแรงงานต่างด้าวแบบถูกกฏหมาย ตามกระบวนการ MOU (พม่า ลาว กัมพูชา)

2560 จดทะเบียนบริษัทในนาม

"บริษัทนําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศจุลลกะจํากัด"

* เพิ่มเงินประกันเป็นจํานวนเงิน 5,000,000 บาท

ลูกค้าของเราอาทิเช่น 

ร้านอาหาร YOU and I , โรงงานอะไหล่รถยนต์ BVS

บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) , บริษัท สิงห์ระยอง(2001) จำกัด 

บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จํากัด  

สนใจติดต่อ 065-161-9195, 064-789-4222

 

 

 

Visitors: 76,053
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );