แนวทางการนําเข้าต่างด้าวMOU2565แนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าว Mou หลังปี 2564

จัดหางานอาจจะต้องนำเสนอ สปค เพื่อเสนอแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบ MOU หากเห็นด้วยอาจนำเสนอครมเพื่อพิจารณา 

อาจจะต้องมีการดูเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิค 19 แบ่งเป็นทั้งหมด 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 สีเขียวเป็นแรงงานต่างด้าวที่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม

กลุ่มที่ 2 สีเหลืองเป็นแรงงานนต่างด้าวที่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็ม

และกลุ่มที่ 3 สีแดงเป็นแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ผ่านการฉีดวัคซีนเลย

 

โดยกลุ่มที่ 1 ต่างด้าวที่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มไม่น้อยกว่า 1 เดือนมีวัคซีนพาสปอร์ต แนวทางให้แรงงานต่างด้าวกักตัว 7 วัน ก่อนเข้าประเทศไทย และต้องมีการตรวจ pcr ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากเข้ามาไทยแล้วให้กับตัวอีก 7 วัน และตรวจ pcr อีก 1 ครั้งวันที่ 6 หรือวันที่ 7 ของการกักตัว ถ้าตรวจแล้วมีผลเป็น Negative ไม่มีเชื้อไวรัส และมีการ Bubble and sealed เพื่อเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมาถึงสถานที่ทำงาน

 

กลุ่มที่ 2 ต่างด้าวที่ฉีดวัคซีน 1 เข็มและไม่ครบ 1 เดือน กับ กลุ่มที่ 3แรงงานที่ไม่มีการฉีดวัคซีนเลย 2 กลุ่มนี้จะต้องตรวจ pcr ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง และแรงงานต่างด้าวต้องกักตัว 14 วัน และก่อนออกจากสถานที่กักตัววันที่ 12 หรือ 13 ให้ตรวจ pcr อีก1ครั้ง าตรวจแล้วมีผลเป็น Negative ไม่มีเชื้อไวรัส และมีการ Bubble and sealed เพื่อเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมาถึงสถานที่ทำงาน

 

Cr: การประชุมผ่าน Zoom กลับจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมเวลาบ่าย 16:00 น 

 

 

ต่อ คุณทวี

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222

อีเมล :thongler9@gmail.com

เว็บไซต์ : https://www.mou-ok.com

https://www.mou-ok.page

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

 

 

Visitors: 95,983
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );