MOU พม่า

บริการ MOU พม่า

 “ธีร์ทวี” - ผู้นำด้านบริการ MOU สำหรับแรงงานพม่า! 

สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานพม่า และต้องการบริการทำเอกสาร MOU ที่มีคุณภาพ, "ธีร์ทวี" พร้อมที่จะช่วย!

บริการของเราประกอบด้วย:

  • บริการที่มีคุณภาพ: บริการที่รวดเร็ว, ตรงต่อเวลา และเชื่อถือได้
  • การรับรองมาตรฐาน: ได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน ท่านสามารถเชื่อมั่นในบริการของเรา
  • ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ: ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูลแรงงานพม่า

โปรแกรม MOU พม่า - Return:

  • ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านนี้
  • ให้บริการทำเอกสาร MOU สำหรับแรงงานพม่า ที่ราคาที่คุ้มค่า 18,000 บาท

 

ค่าบริการ MOU พม่าแบบ RETURN

 ค่าใช้จ่าย MOU พม่าแบบ Return 

1 คน คนละ 21,000 บาท

2-5 คน คนละ 18,000 บาท

6-10 คน คนละ 17,500 บาท

สิ่งที่จะได้รับ MOU พม่า

1.วีซ่าทำงาน 2 ปี

2.ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี

3.ตรวจสุขภาพ

4.ประกันสุขภาพ 6 เดือน

5.แจ้งเข้า15วัน

6.แจ้งเข้าที่พัก24ชม.

7.อาหารทุกมื้อที่ชายแดน

8.ค่ารถ

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

 

Visitors: 98,347
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );