ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ล่าสุด

 

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ล่าสุด เมื่อวันที่ 28กย2564

ให้นายจ้างรีบลงทะเบียนแรงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ได้ภายใน30วัน เริ่ม 1พย.2564-30พย.2564

ครม.” ไฟเขียวกระทรวงแรงงานตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการพบไม่มีใบอนุญาตทำงาน(บัตรชมพู) จับขึ้นทะเบียนทันที

 

วันที่ 28 กันยายน 2564 ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ   

 

โดยมีกลุ่มดั้งต่อไปนี้

1. กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องดำเนินการดังนี้

(1) นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้า ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะสามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

(2) ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้วต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพตรวจโรคต้องห้ามและ จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากไม่ดำเนินการดังกล่าวการอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง

(3) เมื่อแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพตรวจโรคต้องห้ามและจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้วให้ดำเนินการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 หากไม่ดำเนินการจะอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 1 สิงหาคม 2565

 

2. กลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่ได้ดำเนินการตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 ..63 แล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

โดยรัฐขยายระยะเวลาการยื่นคำขออนุญาตทำงานจากภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวต้องการจะทำงานในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ต้องดำเนินการตรวจโรคต้องห้ามภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 และปรับปรุงทะเบียนประวัติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

 

 

7ขั้นตอนการยื่นขอลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว(ทําบัตรชมพู) รอบใหม่ มติ28กันยายน2564

 

 

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564 กระทรวงแรงงาน

 

1.นายจ้างลงข้อมูลหรือยื่นเเบบสำรวจให้จัดหางานเรียบร้อยเเล้ว
 

 

2.จัดหางานออกตรวจ
เเละถ่ายรูปเเรงงานทำประวัติต่างต้างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว
 
(ตัวอย่างการถ่ายรูปแรงงานต่างด้าวเพื่อจัดเก็บประวัติ)

 ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2564

 

(ตัวอย่างบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว)

มติ ค รม แรงงาน ต่างด้าว ล่าสุด 2564

 

3.ให้นายจ้าง หรือ ผู้รับมอบอํานาจ.
มายื่นบต.50อ.3 พร้อมชำระค่าใบคำขอ100บาท
ค่าธรรมเนียม1,350+100บาท
 
 
4.ชำระค่าธรรมเนียมเสร็จแล้ว
ให้นายจ้างไปติดต่อ.รพ.เพื่อชื้อประกันสุขเเละยื่นประกันสังคม
หรือไปชื้อประกันสุขภาพ1ปี และตรวจสุขภาพ ภายใน 31มีค2565
 
5.พาแรงงานต่างด้าว จัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลภายใน 31มีค2565
 
6.จัดทําพาสปอร์ต และตรวจลงตราวีซ่า(ค่าวีซ่า 1,900บาท) (ภายใน1สค2565)
การอนุญาตจะได้ถึง13กพ2566
 

7.รอ.เปิดถ่ายบัตรชมพู ของกรมการปกครอง (ภายใน13กพ.2566)

 

 

 

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 2565 

 

ติดต่อ คุณทวี

 

เพิ่มเพื่อน

เอกสารที่ต้องเตรียมสําหรับ ลงทะเบียน

เอกสารนายจ้าง
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
หนังสือรับรองบริษัท(กรณีนิติบุคคล)
----------------------------------------
เอกสารลูกจ้าง

สําเนาพาสปอร์ตหน้าแรก(ถ้ามี)

บัตรประชาชน(ถ้ามี)

ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)

รูปถ่าย 1.5นิ้ว พื้นขาว

บัตรชมพู

ขึ้นทะเบียน63

ขึ้นทะเบียนมติ4สค


Testimonial

 

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222

อีเมล :thongler9@gmail.com

เว็บไซต์ : https://www.mou-ok.com

https://www.mou-ok.page

line page : https://page.line.me/thawee

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

Visitors: 98,347
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );