บริการนําเข้าแรงงานต่างด้าวพม่า กัมพูชา ลาว

บริษัทจุลลกะมีความยินดีให้บริการเรื่องเอกสารแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา ลาว รับดําเนินการ นําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU อย่างถูกต้องตามกฏหมาย  และ มีใบอนุญาตจากกรมแรงงานใบอนุญาตเลขที่ 02842/2565) เราดําเนินการต่อวีซาทํางาน ใบอนุณาตทํางาน เปลี่ยนนายจ้าง และ รายงานตัว 90 วัน

นําเข้าแรงงานต่างด้าว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน


 • เปลี่ยนนายจ้าง
  เงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว MOU (พม่า, กัมพูชา. ลาว ) การเปลี่ยนนายจ้าง สำหรับแรงงานต่างด้าว MOU 3 สัญชาติ(พม่า กัมพูชา ลาว)สามารถเปลี่ยนได้ใน 5 กรณีดังต่อไปนี้ 1.นายจ...

 • 20/12/61 : ทางบริษัทได้มีโอกาสนําเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่ามาทํางานให้กับบริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จํากัด เป็นจํานวน 10คน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 04/01/62 : จัดส่งแรงงานพม่า มาทํางาน...

 • รับแรงงานกัมพูชา
  21/12/61 ทางบริษัทได้นําการทําเอกสารแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาให้ถูกต้องตามกฎหมาย 25/01/62 นําเข้าแรงงานต่างด้าว กัมพูชาจํานวน 8 คน ให้กับบริษัท บี.วี.เอส. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ...

 • **บริษัท ธีร์ทวี เซอร์วิส จํากัด: บริการจัดหาแรงงานก่อสร้างสัญชาติพม่าที่คุณวางใจได้** เมื่อพูดถึงการหาแรงงานก่อสร้างที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้, บริษัท ธีร์ทวี เซอร์วิส จํากัด คือหน...

 • passport ต่างด้าว.jpg
  เปิดให้นําเข้าแรงงานต่างด้าว เริ่ม 2565คลิก!!! ทำ MOU ลาว ปี 2565 และ 2566 คลิก!!! ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ MOU พม่ากัมพูชา ลาว 1. ยื่น Demand จัดหางาน (ประมาณ 7-14 วัน) 2. ส...

 • ใบอนุญาตทํางาน.jpg
  ด่วย!!!ไม่เฮ!ไม่ได้แล้ว สำหรับแรงงานต่างด้าว 3สัญชาติ พม่ากัมพูชาลาวจำนวน 2,000,000 คน ท่านสามารถต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ที่กำลังจะสิ้นสุดในปี2562 และ2563 โดยการยื่นเอกสารและดำเนิ...

 • 5 ขั้นตอนกรณีทําพาสปอร์ตต่างด้าวหาย พม่า กัมพูชา ลาวควรทําอย่างไร 1. ไปแจ้งความ ณ. สถานีตำรวจ 2. นำใบแจ้งความไปที่สถานทูตเพื่อออกหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เรียกว่า Travel Document 3...

 • หนังสือรับรองสถานทูตกัมพูชา1.jpg
  เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้แรงงานต่างด้าวที่มีวีซ่าที่กำลังจะหมดอายุไม่สามารถผ่านข้ามแดนได้ทางกระทรวงมหาดไทยจึงให้อนุญาตคนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้...

 • facebookcover.png
  สิ่งที่นายจ้างควรรู้เบื่องต้นก่อนรับแรงงานต่างด้าวมาทำงาน แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา และ ลาว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีอยู่หลายกลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่หลบหนีเข้ามาทำงานในป...

 • แนวทางการนําเข้าต่างด้าวMOU2565.png
  แนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าว Mou หลังปี 2564 จัดหางานอาจจะต้องนำเสนอ สปค เพื่อเสนอแนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบ MOU หากเห็นด้วยอาจนำเสนอครมเพื่อพิจารณา อาจจะต้องมีการดูเรื่องขอ...

 • ประชุมนําเข้าแรงงาน MOU.png
  ข่าวดี!!!สําหรับนายจ้างที่ติดปัญหาเรื่องขาดแรงงานต่างด้าวมีคําถาม เมื่อไหร่MOUจะเปิด เมื่อวันที่ 3 พย2564 มีการประชุมศปก.ศบค เห็นชอบแนวทางนําเข้าแรงงานข้ามชาติ รมว.เฮ้ง เตรียมหารือ...
Visitors: 99,465
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );