บัตรชมพูกลุ่ม1

8 ขั้นตอนในการดำเนินการ MOU ในประเทศสำหรับ กลุ่มบัตรชมพูที่หมดอายุ 30 กันยายน และ1 พฤศจิกายน 2562  เริ่มดำเนินการ 2 กันยายน 2562 

1. นายจ้างกรอกแบบฟอร์ม Namelist หรือ บัญชีรายชื่อ 5ฉบับ ได้ที่จัดหางาน (คลิก!!! Download แบบฟอร์ม) และยื่นเอกสารได้ที่จัดหางานพื่นที่ของท่าน และชำละค่าธรรมเนียม 

2. เมื่อได้รับเอกสารไปจองคิวตรวจสุขภาพที่ รพ. ที่จัดหางานกำหนด

3. นำเอกสารที่ได้จากจัดหางานไปที่ 7-eleven เพื่อชำระเงินค่าบริการ หน่วยงานเดียว10บาท หรือ จ่ายรวมทุกหน่วยงานสามารถจ่ายรวมทั้งหมด 15บาท (กรมการปกครอง, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กระทรวงสาธารณสุข,กรมการจัดหางาน)

4. รอเรียกตัวตัวสุขภาพตามใบนัดที่ รพ.

5. นำใบตรวจสุขภาพไปตีวีซ่าที่ ตม. ในพื่นที่  

6. ติดต่อไปที่จัดหางานเพื่อนัดคิวทำใบอนุญาตทำงาน  

7. ไปที่เขตหรืออำเภอเพื่อจัดทำบัตรชมพู 

8. แจ้งเข้าจัดหางาน ภายใน15วัน

Visitors: 101,562
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );