ที่อยู่สถานทูต

สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

ที่อยู่: 520, 502/1-3 ซอย สหการประมูล แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชั่วโมง: ปิด ⋅ เปิด 13:30

เวลาทำการหรือบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โทรศัพท์: 02 539 6667

บริการทําMOUลาว

สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา

ที่อยู่: 518 4 ถนน ประชาอุทิศ แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ชั่วโมง: ใกล้ปิดแล้ว: 12:00 ⋅ เปิดอีกครั้ง 14:00

โทรศัพท์: 02 957 5852

สถานเอกอัครราชทูตเมียนมา

ที่อยู่: 132 ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

คุณมาที่นี่เมื่อ 2 ปีก่อน

ชั่วโมง: เปิด ⋅ ปิด 17:00เวลาทำการหรือบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โทรศัพท์: 02 233 2237 

บริการนําเข้าคนงานพม่า

Visitors: 95,982
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );