สถานทูตพม่า ขยายเวลาเปิด

เนื่องจากสถานการณ์ ไวรัส COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย สถานทูตพม่า กําหนดเปิดทําจาก วันที่ 1 พค.63 นี้ ประกาศขยายเวลาเปิดเพิ่มอีก 15 วัน มีกำหนดเปิดวันที่ 16  พค.63 หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นจะขยายออกไปอีก ขอให้รอการประกาศอีกรอบ…

 Click Home เพื่อกลับไปหน้าหลัก

Visitors: 95,982
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );