การจ้างแรงงานต่างด้าวต่างด้าว

สิ่งที่นายจ้างควรรู้เบื่องต้นก่อนรับแรงงานต่างด้าวมาทำงาน

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา และ ลาว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีอยู่หลายกลุ่ม คือ

1. กลุ่มที่หลบหนีเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยที่ไม่มีเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น

2. กลุ่มที่เข้ามาประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว

3. กลุ่มที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายหรือเรียกว่า MOU

4. กลุ่มที่เข้าแบบผิดกฎหมายแต่ได้โอกาศพิสูจน์สัญชาติในไทย

กลุ่มที่1และกลุ่มที่2 มีหน้าที่ต้องกลับไปประเทศต้นทาง(พม่า กัมพูชา ลาว) เพื่อไปทำเอกสารการเข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายที่เรียกว่า MOU

กลุ่มที่3 สำหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยแบบถูกต้องตามกฎหมาย จะสามารถทำงานในไทยได้เป็นระยะเวลา 2 ปี และหลังจาก2 ปีแรกแล้ว แรงงานต่างด้าวสามารถต่ออายุใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยได้ ซึ่งทำให้สามารถอยู่ทำงานในไทยต่อได้อีกเป็นระยะเวลา 2ปี แต่เมื่อแรงงานต่างด้าวได้ทำงานในไทยครบ 4 ปีแล้วและต้องการทำงานต่อในประเทศไทย ในการต่อใบอนุญาตการทำงานครั้งนี้แรงงานต่างด้าวมีความจำเป็นต้องกลับไปประเทศต้นทาง(พม่า กัมพูชา ลาว) เพื่อดำเนินเอกสารการทำงานใหม่

กลุ่มที่4 การพิสูจน์สัญชาติในไทยหรือที่เรียกว่า “บัตรชมพู” คือการปรับสถานภาพแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาไทยให้ถูกต้องตามกฎหมาย และล่าสุดเมื่อวันที่4 สิงหาคม 2563 กระทรวงแรงงานได้มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุบัตรชมพูได้ถึง 31 มีนาคม 2565 โดยสามารถต่ออายุบัตรได้เฉพาะบัตรชมพูที่หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น

ให้คําปรึกษาฟรีเรื่องแรงงานต่างด้าว


ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 101,562
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );