จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศธีร์ทวี เซอร์วิส จํากัด

หากคุณขาดแรงงานและกําลังต้องการหาแรงงานต่างด้าว มาทํางานแต่เป็นกังวลเรื่องเอกสารแรงงานต่างด้าวและขั้นตอนการดําเนินการให้ถูกกฎหมาย "บริษัท นําคนงานต่างด้าวมาทํางานในประเทศธีร์ทวี เซอร์วิส จํากัด" สามารถช่วยคุณได้ด้วยประสบการณ์การทํางานนานกว่า 7ปี

บริการของเรา

ดำเนินงานด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และ จัดหาแรงงาน สัญชาติพม่า กัมพูชา ลาว โดยเฉพาะสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และร้านอาหาร
นายจ้างอุ่นใจได้เนื่องจากบริษัทได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานอย่างถูกกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้

นจ.ธีร์ทวี เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 02842/2565)

 

ดําเนินการเรื่องเอกสารแรงงาน 

คัดเลือกพนักงาน

เซ็นสัญญากับพนักงาน

จัดส่งพนักงาน

 

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

 

เราภูมิใจเสมอที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมกำลังด้านแรงงานให้กิจการของลูกค้า

ลูกค้าของเรา : 

 BVS  YOU AND I  Thai Springfish  CPL     PTC

 

 

 

 

Visitors: 101,562
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );