ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว64

ครมไฟเขียวขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว64 (พม่า, กัมพูชา,ลาว)ต่างด้าวผิดกฎหมายให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 15มค-13กพ 64 ทํางานได้ถึง 13กพ66

ต่างต้าวกลุ่มดังต่อไปนี้

กลุ่ม1 ไม่มีเอกสาร

กลุ่ม2 มีเอกสารแต่หมดอายุ (พาสปอร์ต,วีซ่า, ใบอนุญาตทํางาน)

กลุ่ม3 มีวีซ่า แต่ไม่มีบัตรชมพู

กลุ่ม4 มีเอกสารครบ (พาสปอร์ต,วีซ่า, ใบอนุญาตทํางาน, บัตรชมพู) แต่ใบแจ้งออกหมดอายุ

กลุ่ม5 วีซ่าหมด 31-3-2021 แต่พาสปอร์ตมีอายุ่ไม่ถึง 31-3-2022

กลุ่ม6 วีซ่าหมด 31-3-2021 แต่พาสปอร์ตมีอายุ่ถึง 31-3-2022

เอกสารที่ต้องเตรียม

เอกสารนายจ้าง
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
หนังสือรับรองบริษัท(กรณีนิติบุคคล)
----------------------------------------
เอกสารลูกจ้าง

สําเนาพาสปอร์ตหน้าแรก(ถ้ามี)

บัตรประชาชน

ทะเบียนบ้าน

รูปถ่าย 1.5นิ้ว พื้นขาว


 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

สรุปขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัตรชมพู 64.(กรณีนายจ้างยื่นเอง)

1.ยื่นเนมลิสต์ออนไลน์ตั้งแต่ 15 มกราคม - 13 กพ.2564 
2.เอาเนมลิสต์ไปตรวจสุขภาพภายใน 16 เมย 2564 ค่าตรวจรวมทั้งหมด 7,200 บาท
3.ยื่นขอใบอนุญาตทำงานออนไลน์ โดยให้ไปจ่ายเงินที่เซเว่น รวม 1,900 บาท แล้วมายื่นออนไลน์ แล้วปริ๊นไปรับคำขอ เพื่อไปทำบัตรชมพู ต้องทำให้เสร็จภายใน 13 กย 2564
4.เอาใบรับคำขอที่ยื่นไปขอทำบัตรชมพูใหม่ที่อำเภอภายใน 12 พย 2564 ค่าทำ 80 บาท

และอนุญาตให้อยู่ในราชาอาณาจักรและทํางานได้ถึง 13 กพ 2566

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ 9,180 บาท(นายจ้างยื่นเอง)

 

 ข้อของมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

ขึ้นทะเบียน64

ขึ้นทะเบียน63

ขึ้นทะเบียนมติ4สค


 

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

Update ข่าวจากfacebookกรมจัดหางาน : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4042586139093149&id=1974847539200363&sfnsn=mo

ด่วนขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ มติ28กย.2564

 

Visitors: 99,466
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );