ตรวจเก็บอัตลักษณ์

 

 

 

 

 

 

การจองคิวตรวจเก็บอัตลักษณ์

ข้อมูลการจองคิวศูนย์ตรวจอัตลักษณ์บุคคล มติครม 28 กย 2564 update ล่าสุด!!!

  1. ศูนย์ กทม 
  2. ศูนย์ นนทบุรี
  3. ศูนย์ สมุทรปาการ
  4. ศูนย์ ปทุมธานี

ขั้นตอนการจองคิวอัตลักษณ์

ข้อมูลการจองคิวตรวจอัตลักษ์บุคคล มติครม 29 ธค 2563

1. ลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ https://www.immbkklabour.com

2. รอใบนัดตอบกลับจากระบบ
3. ตรวจสอบวัน, เวลา และ สถาณที่นัด
4. ใบวันนัดหมายให้แสดงเอกสารที่ต้องใช้และใบนัดกับเจ้าหน้าที่
5.เข้าเก็บอัตลักษณ์บุคคล
 
เอกสารที่ใช้ในวันตรวจอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)
1. แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว
2. ใบชําระเงินที่มีบาร์โคดเก็บอัตลักษณ์
3. ใบนัดหมาย
ขั้นตอนการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
1. สแกนแถบบาร์โคด
2. ถ่ายภาพหน้าตรง และ เก็บลายพิมพ์นิ้วมือของแรงงานต่างด้าว
3. ระบบจะทําการตรวจสอบ Blacklist/Watchlist โดยอัตโนมัติ
4. เจ้าหน้าที่ กดปุ่มบันทึกข้อมูล และ ลงลายมือชื่อ วัน เวลา และสถานที่จัดเก็บข้อมูลลงในเอกสารของแรงงานต่างด้าว
ในกรณีนายจ้างดําเนินการลงทะเบียน ออนไลน์แล้ว แต่ติดปัญหาเรื่อง การจัดเก็บอัตลักษณ์ และ ตรวจโรค เรามีบริการ เตรียมเอกสารตรวจอัตลักษณ์ และ ตรวจโรค เบ็ดเสร็จใน 1วัน ลดเวลาการเดินทางและเสียเวลาในการดําเนินการในราคาที่ไม่เกิดกฏหมายกําหนด รีบดําเนินการก่อน 16เมษายน 2564 นี้
 
ติดต่อเราที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222

อีเมล :thongler9@gmail.com

เว็บไซต์ : https://www.mou-ok.com

https://www.mou-ok.page

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

 
 
 
Visitors: 98,348
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );