นําเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา

21/12/61 ทางบริษัทได้นําการทําเอกสารแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาให้ถูกต้องตามกฎหมาย

25/01/62 นําเข้าแรงงานต่างด้าว กัมพูชาจํานวน 8 คน ให้กับบริษัท บี.วี.เอส. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

 กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195, 064-789-4222

อีเมล :thongler9@gmail.com

เว็บไซต์ : https://www.mou-ok.com

https://www.mou-ok.page

ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 98,349
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );