พาสปอร์ตหาย

 5 ขั้นตอนกรณีทํา พาสปอร์ตต่างด้าวหาย  พม่า กัมพูชา ลาว ควรทําอย่างไร

1. ไปแจ้งความ ณ. สถานีตำรวจ

2. นำใบแจ้งความไปที่สถานทูตเพื่อออกหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เรียกว่า Travel Document  

3. นำหนังสือเดินทางชั่วคราวไปคัดสำเนาเอกสารวีซ่าและบัตรขาเข้าหรือที่เรียกว่าตม. 6 ที่ตรวจคนเข้าเมืองพื้นที่ ที่ทำงานอยู่หลังจากนั้นให้ขอทำวีซ่า Re entry เพื่อขอเดินทางออกไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่

4. เมื่อได้หนังสือเดินทางมาแล้วให้ขอย้ายตราวีซ่า Re entry ลงเล่มใหม่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดนที่จะเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทย

 5. หลังจากย้ายเล่มและเดินทางเข้ามาให้นำใบแจ้งความไปขอคัดใบอนุญาตทำงานและแจ้งที่พักที่ตมออกให้เรียบร้อย

 

ขึ้นทะเบียนต่างด้าว64

 

ติดต่อเราที่อยู่: ห้อง908 145 18-19 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์มือถือ :  065-161-9195,

อีเมล :thongler9@gmail.com

เว็บไซต์ : https://www.mou-ok.com

https://www.mou-ok.page


ข้อของมูลเพิ่มเติม

 

ติดต่อ คุณทวี

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

Visitors: 101,562
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } );